Historische Zitate: EUR - THB

Euro Thai Baht

DateValue
Freitag, 18. Oktober 20191 EUR = 33,84 THB
Donnerstag, 17. Oktober 20191 EUR = 33,62 THB
Mittwoch, 16. Oktober 20191 EUR = 33,58 THB
Dienstag, 15. Oktober 20191 EUR = 33,52 THB
Montag, 14. Oktober 20191 EUR = 33,51 THB
Sonntag, 13. Oktober 20191 EUR = 33,53 THB
Freitag, 11. Oktober 20191 EUR = 33,48 THB
Donnerstag, 10. Oktober 20191 EUR = 33,31 THB
Mittwoch, 9. Oktober 20191 EUR = 33,31 THB
Dienstag, 8. Oktober 20191 EUR = 33,43 THB
Montag, 7. Oktober 20191 EUR = 33,42 THB
Sonntag, 6. Oktober 20191 EUR = 33,41 THB
Freitag, 4. Oktober 20191 EUR = 33,5 THB
Donnerstag, 3. Oktober 20191 EUR = 33,53 THB
Mittwoch, 2. Oktober 20191 EUR = 33,47 THB
Dienstag, 1. Oktober 20191 EUR = 33,36 THB
Montag, 30. September 20191 EUR = 33,48 THB
Sonntag, 29. September 20191 EUR = 33,52 THB
Freitag, 27. September 20191 EUR = 33,46 THB
Donnerstag, 26. September 20191 EUR = 33,49 THB
Mittwoch, 25. September 20191 EUR = 33,65 THB
Dienstag, 24. September 20191 EUR = 33,46 THB
Montag, 23. September 20191 EUR = 33,59 THB
Sonntag, 22. September 20191 EUR = 33,59 THB
Freitag, 20. September 20191 EUR = 33,73 THB
Donnerstag, 19. September 20191 EUR = 33,69 THB
Mittwoch, 18. September 20191 EUR = 33,78 THB
Dienstag, 17. September 20191 EUR = 33,59 THB
Montag, 16. September 20191 EUR = 33,77 THB
Sonntag, 15. September 20191 EUR = 33,75 THB
Freitag, 13. September 20191 EUR = 33,71 THB
Donnerstag, 12. September 20191 EUR = 33,66 THB
Mittwoch, 11. September 20191 EUR = 33,83 THB
Dienstag, 10. September 20191 EUR = 33,84 THB
Montag, 9. September 20191 EUR = 33,78 THB
Sonntag, 8. September 20191 EUR = 33,8 THB
Freitag, 6. September 20191 EUR = 33,86 THB
Donnerstag, 5. September 20191 EUR = 33,69 THB
Mittwoch, 4. September 20191 EUR = 33,57 THB
Dienstag, 3. September 20191 EUR = 33,6 THB
Montag, 2. September 20191 EUR = 33,65 THB
Sonntag, 1. September 20191 EUR = 33,66 THB
Freitag, 30. August 20191 EUR = 33,89 THB
Donnerstag, 29. August 20191 EUR = 33,94 THB
Mittwoch, 28. August 20191 EUR = 33,93 THB
Dienstag, 27. August 20191 EUR = 33,98 THB
Montag, 26. August 20191 EUR = 34,2 THB
Sonntag, 25. August 20191 EUR = 34,22 THB
Freitag, 23. August 20191 EUR = 34,1 THB
Donnerstag, 22. August 20191 EUR = 34,13 THB